background

Seguiment en depuracions alimentàries

Es donen les pautes necessàries per a dur a terme depuracions del nostre organisme i manteniment d’una bona salut digestiva. En cas de notar el trànsit intestinal desequilibrat, patir alguna molèstia intestinal o hepàtica, voler realitzar una una depuració, etc.

Cal tenir en compte la medicació i la suplementació que pren cada pacient, així com un recompte de l’alimentació que es segueix en el moment.

A partir d’aquí s’aconsella una depuració hepàtica, intestinal o limfàtica, segons les necessitats de cada pacient.

És un servei totalment gratuït.