background

Medició de la tensió arterial

Es tracta de la medició de la tensió arterial sistòlica, diastòlica i del pols.

La pressió arterial és la força de la sang contra les parets dels vasos sanguinis i es mesura en mil·límetres de mercuri (mm Hg). Podem trobar dos tipus de pressions: la sistòlica i la diastòlica. La pressió arterial sistòlica es refereix a la pressió de la sang a l'artèria quan es contrau el cor; és la xifra superior (i més alta) quan mesurem la pressió arterial. Per altra banda, la pressió arterial diastòlica es refereix a la pressió de la sang a l'artèria quan el cor es relaxa entre batecs; és la xifra inferior (i més baixa) quan mesurem la pressió arterial. Finalment, el pols és el nombre de batecs cardíacs per minut.

És necessari descansar entre 5-10 minuts abans de realitzar la prova.

El preu del Servei és de 1€.

Características

Preu

1€