background

Test de vitamina D

La vitamina D és de gran importància, ja que contribueix a l'absorció del calci a nivell intestinal, al manteniment d'ossos i dents en condicions normals, així com al funcionament dels músculs i del sistema immunitari. Aquesta és una hormona esteroide responsable de millorar l'absorció intestinal del calci i la regulació de la seva homeòstasi. Les dues formes comunes de vitamina D són la D2 i la D3. La vitamina D3 es produeix naturalment a la pell humana a través de l'exposició a la llum ultraviolada; mentre que la D2, s'obté principalment dels aliments.

El Microcaya o Test de Vitamina D és un aparell que realitza determinacions de vitamina D (25-hidroxivitamina D) per immunocromatografia a partir de sang capil·lar. El seu lector ofereix un resultat quantitatiu en només 15 minuts. S’obté una mesura de la intensitat i la tradueix en una concentració de Vitamina D (ng/ml).

Aquest proporciona resultats preliminars a les proves bioquímiques. A més, es pot utilitzar com a cribratge per a la determinació de la deficiència de la vitamina D.

Aquest servei té un preu de 22€.

Características

Preu

22€