background

Tractament i seguiment d'herpes zoster

S’analitza el cas de cada pacient i, a partir d’aquí, s’aconsella el tractament més adequat. Aleshores, es duen a terme seguiments, que són primordials per tal de valorar l’evolució del pacient, l’adherència al tractament i l’eficàcia del mateix. 

És un servei totalment gratuït.